Paddington
PartnerTech personalfest på Hotell IBIS i Malmö.
 
Paddington
Paddington rockar loss på IBIS.
 
Tält
Ljungbydagarna 2006, stora tältet.
 
Kör
Ljungbydagarna 2006, Gospelkör i stämningsljus.
 
DuoJag
LjungbyDagarna 2006. DuoJag på scenen.
 
Scen
Ljusutrustning på Grand "Gossens resa"
 
Scen
Riggning inför "Gossens resa" på Grand.
 
Scenbygge
Scenen byggs till "Kulturnatta" ( Perongen Godsmagasinet )!
 
Senap
Gruppen Senap spelar under Kulturnatta i Ljungby.
 
Senap
Några Pyroeffekter i skymningen ...